Ποιά η λειτουργία του ασβεστίου στα φυτά?

Posted by phytorgan 02/07/2019 0 Comment(s)

                      

Το ασβέστιο Ca, μετά από το άζωτο, το κάλιο και τον φώσφορο, αποτελεί ένα από τα πλέον χρησιμοποιούμενα και αναγκαία θρεπτικά συστατικά στα πλαίσια της λίπανσης. Το ασβέστιο διαδραματίζει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην παραγωγή φυτικών ιστών και  στην καλύτερη ανάπτυξη των φυτών. Αλλά για να διευκρινίσουμε σωστά τους ρόλους του ασβεστίου πρέπει να συμπεριλάβουμε όλα τα παρακάτω:

  • Είναι ζωτικής σημασίας για τη διαίρεση φυτικών κυττάρων και την ισχυροποίηση των  κυτταρικών τοιχωμάτων
  • Βελτιώνει την απορρόφηση θρεπτικών ουσιών από τις ρίζες και τη μεταφορά τους στους φυτικούς ιστούς
  • Ενεργοποιεί τα ένζυμα που ρυθμίζουν την ανάπτυξη των φυτών
  • Βοηθά στη μετατροπή του νιτρικού αζώτου για τον σχηματισμό πρωτεϊνών
  • Συμβάλλει στη βελτίωση της αντοχής των φυτών στις ασθένειες

Τροφοπενία ασβεστίου:

Συχνά τα φυτά δεν απορροφούν το ασβέστιο που χρειάζονται με αποτέλεσμα να εμφανίζονται χαρακτηριστικά συμπτώματα ανάλογα με την καλλιέργεια.  Κάποια από τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν νέκρωση των νεαρών μεριστωματικών περιοχών όπως οι άκρες των ριζών ή νεαρών φύλλων όπου η κυτταρική διαίρεση και ο σχηματισμός κυτταρικού τοιχώματος πραγματοποιούνται γρηγορότερα. Η νέκρωση των αργά αυξανόμενων φυτών μπορεί να προηγείται μιας γενικής χλώρωσης και συστροφής προς τα κάτω των νεαρών φύλλων. Τα νεαρά φύλλα μπορεί να εμφανίζονται παραμορφωμένα. Το ριζικό σύστημα του ελλειμματικού σε ασβέστιο φυτού μπορεί να εμφανίζεται καφετί, κοντό και πολύ διακλαδισμένο. Αν οι μεριστωματικές περιοχές του φυτού πεθαίνουν πρόωρα, μπορεί να παρατηρηθεί σημαντική αναστολή της αύξησης.

Η ξηρή κορυφή (stem end rot) χαρακτηρίζεται από εντοπισμένη νέκρωση της περιοχής του στύλου των καρπών σολανοδών (κυρίως της τομάτας και της πιπεριάς) (Εικόνες 1 &2)  ή κολοκυνθοειδών (κυρίως καρπουζιάς) ως αποτέλεσμα έλλειψης ασβεστίου στο έδαφος ή σε επάκρια σημεία του φυτού.                                 

Η πικρή κηλίδωση (bitter pit) χαρακτηρίζεται από εντοπισμένη νέκρωση υπό μορφή βυθισμένων κηλίδων στα άκρα καρπών μηλοειδών (μηλιάς και κυδωνιάς) λόγω ελλείψεως ασβεστίου στο έδαφος ή μη διαθεσιμότητας του στοιχείου σε επάκρια σημεία του φυτού. Πρόκειται για φελλοποιημένη, σπογγώδη νέκρωση κάτω από την επιδερμίδα των καρπών και ονομάζεται πικρή λόγω της πικρής γεύσης (Εικόνα 3).

Εκτός από την διόρθωση της τροφοπενίας Ca, το ασβέστιο κατά τη περίοδο αύξησης του καρπού συμβάλλει στην συνεκτικότητα των καρπών λόγω ισχυροποίησης των κυτταρικών τοιχωμάτων τόσο του φλοιού όσο και της σάρκας. Το σχίσιμο των καρπών (Εικόνα 4) προκαλείται κυρίως λόγω ακανόνιστων αρδεύσεων, υπερβολικής εδαφικής υγρασίας σε συνδυασμό με ξηρή ατμόσφαιρα ή δερματώσεις και καθιστά τους καρπούς μη εμπορικώς εκμεταλλεύσιμους. Σημαντικό ρόλο στο εν λόγω φαινόμενο, παίζει και η ευαισθησία της κάθε ποικιλίας στο σχίσιμο, το οποίο  μπορεί να αποφευχθεί με τη χορήγηση επαρκούς ποσότητας ασβεστίου την περίοδο αλλαγής του χρώματος των καρπών. Η μειωμένη διάρκεια συντήρησης των αγροτικών προϊόντων λόγω ανάπτυξης ασθενειών μετασυλλεκτικά  μπορεί να αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό κάνοντας έναν ψεκασμό έως και 20 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

  

                                                                 
                                          
 
 
 
https://catalog.extension.oregonstate.edu/em9227/html
https://www.gardeningknowhow.com/edible/vegetables/tomato/tomato-blossom-rot.html
https://www.reviewjournal.com/life/home-and-garden/calcium-sprays-do-not-cure-blossom-end-rot/
https://www.growingproduce.com/fruits/apples-pears/ease-bitter-pit-by- boosting-calcium/

 

 

 

Leave a Comment