Τα αμινοξέα στην καλλιέργεια

Posted by phytorgan 28/02/2019 2 Comment(s)

 

Στόχος κάθε καλλιεργητή είναι η αύξηση της παραγωγής του με το λιγότερο δυνατό κόστος. Ωστόσο, μερικές φορές η χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν επαρκεί για να καλύψουμε τις ανάγκες των φυτών και να πετύχουμε μέγιστη ανάπτυξη και απόδοση. Εξετάζοντας τις απαιτήσεις των φυτών σε θρέψη, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα συντελέσει στην επίτευξη του αρχικού στόχου.

Κάθε φυτό, όπως οποιοσδήποτε οργανισμός, χρειάζεται ορισμένα συστατικά για ανάπτυξη πέρα ​​από το έδαφος, τον ήλιο, τη βροχή και τον αέρα. Το βασικό συστατικό των ζωντανών κυττάρων είναι οι πρωτεΐνες, με δομικό υλικό τα αμινοξέα. Οι πρωτεΐνες αποτελούνται από 20-25 διαφορετικά αμινοξέα συνδεδεμένα μεταξύ τους με πεπτιδικούς δεσμούς.

Συγκριτικά με τον άνθρωπο, που δεν έχει τη δυνατότητα να συνθέσει όλα τα αμινοξέα που χρειάζεται, τα φυτά είναι ικανά να συνθέτουν τα αμινοξέα και κατ’ επέκταση όλες τις πρωτεΐνες από μόνα τους. Ωστόσο, μόνο τα L-αμινοξέα αποτελούν συστατικό των απαραίτητων πρωτεϊνών και έχουν μεταβολική δραστηριότητα. Επομένως, τα αμινοξέα αποτελούν θεμελιώδη συστατικά στη διαδικασία της πρωτεϊνικής σύνθεσης και κάθε ένα από τα 20 γνωστά αμινοξέα επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα διαφορετικές φυσιολογικές δραστηριότητες του φυτού.

Η εφαρμογή των αμινοξέων μπορεί να γίνει, ανάλογα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας ιδίως στα κρίσιμα στάδια, είτε με ψεκασμό φυλλώματος είτε με ενσωμάτωση στο έδαφος. Τα αμινοξέα απορροφούνται από το φυτά μέσω των στομάτων των φύλλων παρέχοντας άμεσα διαθέσιμες δομικές μονάδες για τη σύνθεση πρωτεϊνών. Η ενσωμάτωση των αμινοξέων στο έδαφος συμβάλλει στη βελτίωση της μικροχλωρίδας διευκολύνοντας έτσι και την αφομοίωση των θρεπτικών ουσιών.

 

Τα πρωτεϊνικά αμινοξέα είναι είκοσι (20):

 1. Αλανίνη (Ala)

  11.   Ιστιδίνη (His)

 1. Αργινίνη (Arg)

  12.   Κυστεΐνη (Cys)

 1. Ασπαργινίνη (Asn)

  13.   Λευκίνη (Leu) *

 1. Ασπαργινικό οξύ (Asp)

  14.   Λυσίνη (Lys) *

 1. Βαλίνη (Val) *

  15.   Μεθειονίνη (Met) *

 1. Γλουταμινικό οξύ (Glu)

  16.   Προλίνη (Pro)

 1. Γλουταμίνη (Gln)

  17.   Σερίνη (Ser)

 1. Γλυκίνη (Gly)

  18.   Τυροσίνη (Tyr) *

 1. Θρεονίνη (Thr) *

  19.   Φαινυλαλανίνη (Phe) *

    10.  Ισολευκίνη (Ile) *

  20.   Τρυπτοφάνη (Try) *

 

 

Τα 10 από αυτά τα αμινοξέα (*) ονομάζονται απαραίτητα αμινοξέα και συντίθενται μέσω πολύπλοκων βιοχημικών μηχανισμών στα φυτά.

 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

 

ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ

Η υψηλή θερμοκρασία, η χαμηλή υγρασία, ο παγετός, το χαλάζι, οι πλημμύρες αλλά και η φυτοτοξικότητα από την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον μεταβολισμό των φυτών, με αποτέλεσμα τη μείωση της ποιότητας και της ποσότητας των καλλιεργειών. Η εφαρμογή των αμινοξέων κατά τη διάρκεια και μετά τις συνθήκες στρες παρέχει στα φυτά αμινοξέα τα οποία σχετίζονται άμεσα με την φυσιολογία του φυτού και συνεπώς βοηθούν στην ανάκτηση του φυτού.

 

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ

Τα αμινοξέα  L- Γλυκίνη και L- Γλουταμικό οξύ είναι θεμελιώδεις μεταβολίτες στη διαδικασία σχηματισμού φυτικών ιστών και χλωροφύλλης. Αυτά τα αμινοξέα συμβάλλουν στην αύξηση της συγκέντρωσης χλωροφύλλης στο φυτό που οδηγεί σε υψηλότερο βαθμό φωτοσύνθεσης.

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟΜΑΤΩΝ

Τα στόματα είναι οι κυτταρικές δομές που ελέγχουν την υδατική ισορροπία του φυτού, την απορρόφηση μακρο- και μικρο-θρεπτικών συστατικών και την απορρόφηση αερίων. Το άνοιγμα των στομάτων ελέγχεται από εξωτερικούς παράγοντες (φωτεινότητα, υγρασία, θερμοκρασία και συγκέντρωση αλάτων) και από εσωτερικούς παράγοντες (συγκέντρωση αμινοξέων, αμπσισικό οξύ κ.λπ.). Όταν τα στόματα κλείσουν μειώνεται η φωτοσύνθεση και η διαπνοή με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται ο μεταβολισμός των φυτών και τα φυτά σταματούν να αναπτύσσονται. Το L- Γλουταμικό οξύ δρα ως οσμωτικός παράγοντας των καταφρακτικών κυττάρων.

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΜΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα αμινοξέα έχουν την ικανότητα να δημιουργούν χηλικά σύμπλοκα με θρεπτικά στοιχεία, τα οποία δεν είναι απορροφήσιμα από τα φυτά .Εάν τα θρεπτικά στοιχεία εφαρμοστούν μαζί με αμινοξέα,  τότε η απορρόφησή τους και η μεταφορά τους μέσα στο φυτό γίνεται ευκολότερη και επομένως καθίστανται βιοδιαθέσιμα για το φυτό.

Αυτή η επίδραση οφείλεται στην δράση των αμινοξέων να λειτουργούν ως χηλικοί παράγοντες και στην διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης. Η L - Γλυκίνη και  το L - Γλουταμικό οξύ είναι γνωστό ότι είναι πολύ αποτελεσματικοί χηλικοί παράγοντες.

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΤΟΡΜΟΝΩΝ

Τα αμινοξέα λειτουργούν ως πρόδρομοι φυτοορμονών και αυξητικών ουσιών.

Η L- Μεθειονίνη είναι πρόδρομος ουσία του αιθυλενίου και των αυξητικών παραγόντων.

Η L- Τρυπτοφάνη είναι πρόδρομος ουσία για τη σύνθεση αυξινών.

H L- Αργινίνη είναι πρόδρομος ουσία της κυτοκινίνης

 

ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΡΠΩΝ

Κατά την γονιμοποίηση των ανθέων αλλά και κατά τον σχηματισμό των καρπών, τα φυτά απαιτούν υψηλή μεταβολική δραστηριότητα και επομένως έχουν ανάγκη από αμινοξεα.

Η L- Προλίνη βοηθά στη γονιμότητα της γύρης.

Η L - Λυσίνη, η L – Μεθειονίνη και το L - Γλουταμικό οξύ είναι απαραίτητα αμινοξέα για την επικονίαση.

Αυτά τα αμινοξέα αυξάνουν τη βλάστηση της γύρης και το μήκος του γυρεοσωλήνα.

 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Οι μικροοργανισμοί του εδάφους χρησιμοποιούν τα αμινοξέα για να συνθέσουν πρωτεΐνες, για την ανάπτυξή τους αλλά και ως πηγή οργανικού αζώτου.

Επίσης, τα αμινοξέα αποτελούν μια πλούσια πηγή οργανικής ουσίας, η οποία βοηθά στην καλύτερη δομή του εδάφους, την γονιμότητα του και την κατακράτηση νερού.

Η L- Μεθειονίνη βοηθά στην ισορροπία της χλωρίδας του εδάφους

 

To AminoActiv 100

 • Παράγεται από την ελεγχόμενη ζύμωση και την επακόλουθη όξινη υδρόλυση επιλεγμένων μικροοργανισμών (κυρίως βακτηρίων)
 • Για τη διαδικασία της ζύμωσης, χρησιμοποιούνται στελέχη μικροοργανισμών που βρίσκονται στις ρίζες των φυτών και τα οποία έχουν μεγάλη δυνατότητα παραγωγής πρωτεϊνών (από την υδρόλυση των οποίων προέρχονται τα L- αμινοξέα).
 • Μέσω της παραγωγικής αυτής διαδικασίας προκύπτει ένα ισορροπημένο προϊόν που περιέχει φυσικά συστατικά που βρίσκονται σε φυτικές δομές, όπως αμινοξέα, πεπτίδια, ένζυμα, πολυσακχαρίτες και θρεπτικά ιχνοστοιχεία.
 • Δρα ως βιοενεργοποιητής και βοηθητικό θρέψης και ανάπτυξης των φυτών.
 • Λόγω της προέλευσης του σκευάσματος από μικροοργανισμούς, το AminoActiv 100 έχει πλούσιο  και ισορροπημένο αμινόγραμμα
 • Περιέχει 17 αμινοξέα

 

Ετικέτες: AminoActiv 100

2 Comment(s)

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:30:07 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 07:23:09 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 07:20:23 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

Leave a Comment