Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- Γεωργία: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- Κατάλογος Φυτοπροστατευτικών προϊόντων και Βιοκτόνων: http://wwww.minagric.gr/syspest/ 

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- Γεωργικές Προειδοποιήσεις: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings

 

EU - Pesticides database: http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN