Φυτορρυθμιστικές Ουσίες

Φυτορρυθμιστικές Ουσίες
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
  Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το γιββεριλλικό οξύ είναι μια φυσική ορμόνη των φυτών που ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
  Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το γιββεριλλικό οξύ είναι μια φυσική ορμόνη των φυτών που ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Φυτορρυθμιστικές, Ουσίες