Προφίλ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ είναι μια διαρκώς αναπτυσσόμενη, Ελληνική βιομηχανική και εμπορική εταιρία γεωργικών εφοδίων, η οποία δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο των γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων από το 1977. Με γνώμονα την παροχή καινοτόμων και υψηλής ποιότητας προϊόντων στην σύγχρονη γεωργική πρακτική, συνεργάζεται με σημαντικές Ελληνικές και διεθνούς κύρους ξένες εταιρίες γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων.

 

 

Επίκεντρο των δραστηριοτήτων της ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ αποτελεί η έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή υδατοδιαλυτών δισκίων, καθώς και υγρών σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την ηγετική θέση των προϊόντων που παρασκευάζει και την συνεχή αναγνώριση από τους συνεργάτες της.

 

 

Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την διεύρυνση του δικτύου πωλήσεών της στην εσωτερική αγορά με σκοπό την επιτυχημένη εμπορική διάθεση των προϊόντων της, η ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ έχει αναπτύξει ιδιαίτερα σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα παγκοσμίως, θέτοντας ως στρατηγικό στόχο της την εξωστρέφεια και την ισχυρή παρουσία της σε διεθνείς αγορές.

 

 

Για την επίτευξη των στόχων της η ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ βασίζεται στο έμπειρο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις της εταιρίας για το μέλλον. Η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων, καθώς και η διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προσφέρει κίνητρα προσωπικής εξέλιξης και δημιουργικότητας, αποτελούν βασική μέριμνα της εταιρίας.