ΝΕΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του προγράμματος επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19 , το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων , η εταιρεία μας έλαβε ενίσχυση.