Ζιζανιοκτόνα

Ζιζανιοκτόνα
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
  Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
  MISTRAL 70  WG (Βρέξιμοι Κόκκοι)   Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
  PENDIGAN 33 EC (Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό)   Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο και αντιφ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
  PHYTOSTAR 5  EC (Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό)   ∆ιασυστηµατικό, &mic..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
  Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Ζιζανιοκτόνα