Εγκατάστασεις

 

Η εταιρεία ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ βρίσκεται στο Δυτικό Βιομηχανικό Πάρκο της Ν. Κηφισιάς σε οικόπεδο 5.000 τ.μ.

 

Στις εγκαταστάσεις της εκτελούνται δραστηριότητες όπως:

  • Διοικητικές Υπηρεσίες
  • Παραγωγή Φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων
  • Αποθήκευση και Διανομή
  • Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας
  • Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης

 

Το εργοστάσιό της λειτουργεί με βάση την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία για την παραγωγή και συσκευασία φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, διαθέτοντας όλες τις σχετικά προβλεπόμενες άδειες.